Co je náhradní plnění?

Praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu. Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob. Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Legislativní pravidla v roce 2016

Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením. Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod (za rok 2015 ve výši 62 948 Kč, za rok 2016 stoupne na částku 64 758 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením).

Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 181 321 Kč v roce 2016 za jednoho OZP).

Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb. V zájmu omezení tzv. “přefakturace“ obsahuje zákon 2 limity poskytnutého náhradního plnění:

  • limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 932 508 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok),
  • roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli (násobek 181 321 Kč a skutečného počtu zaměstnaných OZP u poskytovatele za předchozí kalendářní rok).

V praxi doporučujeme zajistit si od poskytovatele náhradního plnění vhodné záruky nebo alespoň prohlášení o dodržení zákonných limitů.

loading...