Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Tyto možnosti jsou přesně tři:

  • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  • Finanční odvod státu

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízí hned několik výhod:

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Limity poskytnutého náhradního plnění pro rok 2019:

  • ​limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 874 300 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok),
  • roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli ( sedmi násobek částky 218 575 Kč x nejvyšší čtvrtletní přepočtený stav osob se ZP u dodavatele).
  • pro rok 2019 může naše společnost poskytnout náhradní plnění ve výši 335.110.447 Kč

S novelou zákona 435/2004 Sb. platné od 1.10.2017 musí naše společnost uvést do elektronické evidence náhradního plnění všechny faktury (náhradní plnění je podloženo smluvně nebo prostřednictvím obchodního zástupce ), které budou v režimu náhradního plnění v r. 2019. Dle pokynů MPSV jsme zde povinni uvést i jeden kontaktní e-mail od odběratele, kterému bude následně zasláno upozornění o vložení faktury do elektronické evidence NP. Pokud nám odběratel kontaktní e-mail nesdělí, nemůžeme provést vložení faktury s náhradním plněním do elektronické evidence. Od 1.1 2018 již zákon nedává povinnost dodavateli vystavovat odběrateli písemné potvrzení o odběru náhradního plnění ani seznam faktur (případné písemné potvrzení nemá právní základ a elektronická evidence neumožnuje v současné době provádět seznamy faktur). Pokud tedy faktury v doručeném e-mailu, který zasílá portál MPSV nepotvrdíte, nebudete si moci náhradní plnění v r. 2019 uplatnit. Na jedno IČ lze uvést pouze jeden kontaktní e-mail. Vzhledem k tomu, že e-mail k potvrzení faktury není zasílán naši společnosti, nenese naše společnost právní odpovědnost za nedoručení e-mailu (možnost nedoručení z důvodu označení e-mailu jako spam, špatné uvedeného kontaktního e-mailu odběratelem, bezpečností zabezpečení serveru odběratele apod).

loading...

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.